De Leergang

Deze leergang gaat over situaties die de meeste mensen graag vermijden: situaties vol ambiguïteit, onzekerheid, spanning en strijd. Wie zich met regelmaat hierin begeeft met de intentie om bij te dragen aan een oplossing, vraagt nogal wat van zichzelf. Hoe blijf je present, fit en alert? Hoe blijf je voor iedereen beschikbaar, zonder jezelf te verliezen? Hoe hanteer je je eigen emoties en oordelen die een onbevangen handelen wellicht in de weg zitten? En hoe weet je van jezelf voor welk appel je gevoelig bent? Het zijn geen eenvoudige, maar wel relevante vragen waar we gedurende de leergang tijd voor maken, zodat iedere deelnemer hier voor zichzelf werkbare antwoorden op vindt.

Deelnemersprofiel

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden, adviseurs, trainers en coaches die nieuwsgierig zijn naar het potentieel van het systemische gedachtegoed en bijbehorend interventie-repertoire, eigen praktijkervaringen kunnen inbrengen over het begeleiden bij samenwerkingsvraagstukken en de gelegenheid hebben om te experimenteren met nieuw repertoire.

De opbouw van de bijeenkomsten

De leergang is opgebouwd vanuit het systemische principe dat je je onderzoeksblik richt op het systeem in focus plus en min 1. Dat wil zeggen: als het systeem in focus de groep is waarin het gedoe zich aandient, dan kijk je niet alleen naar patronen en dynamieken in de groep zelf, maar ook naar de context (het systeem in focus plus 1) en naar het individu (het systeem in focus min 1). De context bestaat bijvoorbeeld uit een hoger managementteam, een complexe opdracht, een serie expliciete en impliciete spelregels of een bepaalde verdeling van middelen. Met het systeem in focus min 1, het individu, kijken we naar onze evolutionair-neurologische bagage en hoe die van betekenis is voor het vormgeven van samenwerking. Het systeem in focus min 1 gaat in deze leergang niet over individuele psychologische verschillen, maar juist over wat wij gemeenschappelijk hebben. Onder welke condities zijn wij bereid tot samenwerking en wanneer haken we af of komen we in verzet? Wie over brillen beschikt om op elk van deze drie niveau’s te kijken èn goed kan schakelen tussen de verschillende niveau’s, ontwikkelt een breed repertoire aan interventies om stagnatie en conflict op te kunnen lossen.

Werkwijze

Gedurende de dagen wisselen theoretische inleidingen, demonstraties, zelf experimenteren, feedback en reflectie elkaar af. De vijfde dag staat geheel in het teken van de eigen casuïstiek van de deelnemers, maar ook op alle andere dagen wordt gewerkt aan de hand van vragen en casuïstiek van de deelnemers. Ter voorbereiding van elke dag wordt gemiddeld zes uur voorbereidingstijd gevraagd om literatuur te bestuderen, het geleerde in praktijk te brengen en casuïstiek voor te bereiden.

Leergang september 2023 (VOL):

13 september 2023
11 oktober 2023
08 november 2023
06 december 2023
10 januari 2024
07 februari 2024
06 maart 2024 (reservedatum)

Leergang november 2023 (VOL):

17 november 2023
15 december 2023
12 januari 2024
09 februari 2024
08 maart 2024
05 april 2024
26 april 2024 (reservedatum)

Kosten:

€3.200 (BTW vrijgesteld)

Inclusief:

Lunch & onbeperkt koffie/thee

Het boek Systeemdenken in de Praktijk.

Het boek Darwin voor Managers.

Toegang tot een besloten leeromgeving, waarop al het lesmateriaal te vinden is.

Locatie:

De Federatie

Werfkade 8
1033 RA Amsterdam

www.defederatie.nl

 

Ervaringen oud deelnemers

Brochure

Met meer informatie over deze leergang.

Aanmelden

Aanmelden voor een leergang is mogelijk via het online aanmeldformulier.

Hoofddocent

Dr. Marijke Spanjersberg

“Het systemisch gedachtegoed biedt mij een waardevol repertoire voor situaties waarin het plezier in het werk verdwenen is en waarin synergie, creativiteit en resultaten ver te zoeken zijn. Maar meer nog dan een behulpzame gereedschapskist, is het systeemdenken voor mij een manier van in de wereld staan. Het systeemdenken biedt mij telkens nieuwe inspiratie om te bewegen van splitsen naar verbinden, van oordelen naar onderzoeken, van maakbaarheid naar menselijke maat, van waarheid naar meervoudigheid, van abstracties naar het concrete doen en laten van alledag, van anonimiteit naar mensen met een naam en een gezicht, van het personaliseren naar het relationeel maken van problemen, van paradoxen en incongruenties naar het weer kloppend maken van structuren, afspraken en spelregels, van ‘we doen het zo, want het moet zo’ naar kijken wat er kan. Vanuit deze inspiratie en vanuit mijn ervaring in het werken met het systemisch gedachtegoed, heb ik deze leergang gemaakt en wil ik, samen met anderen, blijven bijdragen aan het delen en verder ontwikkelen van het systeemdenken in de breedste zin van het woord.”