De Masterclass

Slepende conflicten hanteerbaar maken. Van stagnatie naar beweging. Van fragmentatie naar samenspel. Als dit het vraagstuk is, dan heeft de systeembenadering veel te bieden.

In plaats van het maken van oorzaak-gevolg-schuld-analyses, probeert het systeemdenken zicht te krijgen op patronen die niemand gewild heeft, maar die toch iedereen in zijn greep lijken te hebben. In plaats van problemen in stukjes op te knippen, kijkt het systeemdenken naar het geheel. En in plaats van een strijd om de waarheid, zoekt het systeemdenken de verbinding door vanuit verschillende posities naar een probleem te kijken.

De consequentie van deze manier van kijken is veelomvattend. Wie vanuit de systemisch oriëntatie te werk gaat:

  • ontwikkelt een onderzoekend oog en oor voor het geheel èn voor het betekenisvolle detail;
  • wordt gevoelig voor de kracht van taal en weet de werking van het woord goed te benutten;
  • raakt bedreven in het samen met betrokkenen werken aan creatieve manieren om samenwerkingsproblemen op te lossen.

Deelnemersprofiel

Deze masterclass is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden, adviseurs, trainers en coaches met enige basiskennis van het systeemdenken die graag hun kennis en ervaring op dit gebied willen uitbreiden.

De opbouw van de bijeenkomsten

De eerste dag gaat over het kijken naar systemen: met welke bril kijk je naar systeemdynamiek en hoe breng je in kaart wat je ziet? De vraag hoe je met het systeem in gesprek gaat staat centraal op de tweede dag. We gaan oefenen met het stellen van circulaire vragen en het maken van een helend verhaal. De derde dag besteden we aan het ontwikkelen van systemische interventies: hoe bedenken we iets dat nog niet eerder is geprobeerd en dat kan werken voor het systeem als geheel?

Werkwijze

Gedurende de dagen wisselen theoretische inleidingen, demonstraties, zelf experimenteren, feedback en reflectie elkaar af.Voorafgaand aan de start van de masterclass vindt een telefonische intake plaats. De tijdsbesteding is drie dagen en 3 tot 5 uur voorbereidingstijd.

Bijeenkomsten (VOL):

20 september 2023
21 september 2023
22 september 2023

Kosten:

€1.500 (BTW vrijgesteld)

Inclusief:

Lunch & onbeperkt koffie/thee.

Literatuur en toegang tot een besloten leeromgeving,
waarop al het lesmateriaal te vinden is.

Locatie:

De Federatie

Werfkade 8
1033 RA Amsterdam

www.defederatie.nl

 

Hoofddocent

Dr. Marijke Spanjersberg

Het systemisch gedachtegoed biedt mij waardevol repertoire voor situaties waar het plezier in het werk verdwenen is en waar synergie, creativiteit en resultaten ver te zoeken zijn. Maar meer nog dan een behulpzame gereedschapskist, is het systeemdenken voor mij een manier van in de wereld staan.

Ik geloof dat een vitaal systeem verschil verdraagt. Dat het antwoord op de vraag wat gaat helpen in het systeem zelf te vinden is. Oplossingen hebben wat mij betreft altijd het karakter van een experiment, met oog voor de context en de menselijke maat. Systeemdenken weerstaat onze neiging tot utopisch denken en weerhoudt ons ervan om oplossingen te bedenken met een hoog ‘sta-op-en-wandel-karakter’. Misschien vind ik dat nog wel het allermooiste aan de systeembril.

Brochure

Met meer informatie over deze Masterclass.

Aanmelden

Aanmelden voor de Masterclass is mogelijk via het online aanmeldformulier.