Spanjersberg Organisatie Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site en bijbehorende communicatie. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag van u via info@systeeminterventies.nl.

 

Verwerking gegevens nieuwsbrief

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens is met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers. Voor de nieuwsbrief vragen wij om een e-mailadres, voor- en achternaam om de mailing te kunnen personaliseren.

 

Verwerking gegevens aanmeldformulier

Het doel van de gegevensverzameling uit het aanmeldformulier is het verzamelen van alle informatie die vereist is om een persoon deel te laten nemen aan een van onze opleidingen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om voor, tijdens en na een opleiding informatie over onze opleidingen te verschaffen.
Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers.
Voor het aanmelden van een opleiding vragen wij om voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en factuurgegevens.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverzameling is het correct kunnen aanmelden van deelnemers voor onze opleidingen en het kunnen communiceren met (oud) deelnemers.
Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Alle op deze site verkregen data wordt binnen de EU verwerkt.

 

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • Inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • Correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • De verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • De persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop Spanjersberg Organisatie Advies gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bedrijfsgegevens

Spanjersberg Organisatie Advies

Hofvliet 107, 2251TJ, Voorschoten

KvK Nummer: 27156897