Een zeer praktische opleiding met concrete en toepasbare interventies om vanuit een systeemperspectief teams in hun ontwikkeling te ondersteunen. Bij Marijke voel je dat de methode in haar handen leeft. Voor mij is de opleiding een prachtige aanvulling en verdieping op ‘Organizational Relation and System Coaching (ORSC)’. De scherpte in het kijken en waarnemen vanuit een waarderend perspectief helpt hiermee enorm om spanning in teams te normaliseren en te ontschuldigen, zodat ze zelf beter verder kunnen. Voor mij is het een nieuwe jas die ik aantrek en mij enorm past.