Heel af en toe volg je een cursus die ècht een nieuw perspectief geeft en je kijk op je leven verandert. Voor mij was dat deze Leergang Systeemdenken. Als iets niet goed ging dacht ik vaak & volautomatisch: “Is het dommigheid of slechtigheid?” – van een ander, natuurlijk. Nu weet ik: het is geen van beiden. Het is het systeem – de context, de rollen, de relaties, de interactiepatronen. Dat geeft lucht, op het werk èn thuis. Marijke: superbedankt!!!: