Drie dagen ondergedompeld worden in het systeemdenken onder begeleiding van de inspirerende en zeer vakkundige Marijke Spanjersberg. Ik heb het ervaren als een groot cadeau aan mijzelf.
De drie dagen zijn praktisch, alles wat je leest en hoort, pas je gedurende de Masterclass direct toe op ( je eigen) praktijkvoorbeelden. Voor mij heeft dat tot gevolg dat ik nu in mijn (team) coachpraktijk altijd de systeembril op heb en regelmatig de literatuur en werkwijzen uit de masterclass gebruik en nalees.
Ik had al basiskennis over het systeemdenken en heb mijn kennis en met name het toepassen van de kennis in deze masterclass verdiept en eigen gemaakt.