De 6-daagse Leergang Systeeminterventies is een aanrader voor iedere bestuurder, manager, teamleider of teamlid die inzicht en meer handvatten wil in het doorbreken van patronen waarin we bij ons dagelijkse samenwerking in terecht kunnen komen. Vooral als het om patronen gaat waarbij mensen of teams zichzelf of elkaar in de weg lijken te zitten, waardoor geen goede resultaten bereikt worden, of de samenwerking geen energie oplevert, In plaats van verklaringen die psychologiseren of stigmatiseren, en daarmee geen oplossing bieden, ontrafelt Marijke ogenschijnlijke complexe kwesties door een paar ‘simpele’ vragen te stellen die het patroon van de samenwerking blootleggen. Om te weten welke ‘simpele’ vragen veel inzichten gaan opleveren, raak je bekend met het gedachtengoed van systeemdenkers. Het is heerlijk om weg te kunnen blijven bij oordelen en beter te worden in de analyse via ontschuldigende vragen. De goede vragen stellen, levert teamleden vaak al oplossingsrichtingen op!
Marijke is in staat op een bescheiden, maar zeer virtuose manier, een ingewikkelde theorie aan niet-psychologen uit te leggen en demonstreren. Een must voor ieder die zelf beter wil kunnen samenwerken en teams wil helpen om beter samen te werken!

December 2019
Moniek van Balen-Uijen.
Bestuurder woningcorporatie UWOON