Tijdens deze boeiende leergang heb ik concrete handvatten gekregen om meervoudig partijdig te kunnen kijken naar samenwerkingsvraagstukken in organisaties. De toepasbaarheid van het lesmateriaal en de focus op ‘ontschuldigen’ heeft mij het laatste zetje gegeven om als zelfstandig adviseur het systeemdenken volledig te omarmen en gedetailleerd toe te passen.